۱۴۰۲-۰۴-۱۲

پایش و کنترل اتاق سرور NX-WIO

۱۴۰۲-۰۴-۱۲

پاور ماژول هوشمند NX-PDU-8-1

۱۴۰۲-۰۴-۱۲

پایش و کنترل اتاق سرور HZ-DCIM-1

۱۴۰۲-۰۴-۱۱

بست پارچه ای کمربندی ۱۱میل

۱۴۰۲-۰۴-۱۱

رک دیواری با عمق قابل تنظیم

۱۴۰۲-۰۴-۱۱

رک دیواری عمودی۴ یونیت

۱۴۰۲-۰۴-۱۱

بلنک پنل چهار یونیت

۱۴۰۲-۰۴-۱۰

بلنک پنل دو یونیت

۱۴۰۲-۰۴-۱۰

بلنک پنل یک یونیت

۱۴۰۲-۰۳-۱۱

پچ پنل SFTP CAT6 دارای کیستون

۱۴۰۱-۱۰-۰۵

رک رومیزی قابل تنظیم ۸ یونیت

۱۴۰۱-۱۰-۰۵

رک رومیزی ثابت ۸ یونیت

۱۴۰۱-۰۴-۱۱

رک ایستاده

۱۴۰۰-۰۵-۲۶

بست پارچه ای ۲۰ میل

۱۴۰۰-۰۵-۲۶

بست پارچه ای ۱۱میل

۱۴۰۰-۰۵-۲۳

بلنک پنل

۱۴۰۰-۰۵-۲۳

سینی ثابت یکطرفه

۱۴۰۰-۰۵-۲۳

سینی ثابت دو طرفه