۱۴۰۲-۰۴-۱۱

بلنک پنل چهار یونیت

۱۴۰۲-۰۴-۱۰

بلنک پنل دو یونیت

۱۴۰۲-۰۴-۱۰

بلنک پنل یک یونیت

۱۴۰۲-۰۳-۱۱

پچ پنل SFTP CAT6 دارای کیستون

۱۴۰۰-۰۵-۲۳

سینی ثابت یکطرفه

۱۴۰۰-۰۵-۲۳

سینی ثابت دو طرفه

۱۴۰۰-۰۵-۲۳

پچ پنل فیبر نوری ساده

۱۴۰۰-۰۵-۲۳

پچ پنل فیبر نوری ماژولار

۱۴۰۰-۰۵-۲۳

پچ پنل مسی ساده

۱۴۰۰-۰۵-۲۳

پچ پنل مسی با ماژول پلاستیکی

۱۴۰۰-۰۵-۲۳

پچ پنل مسی UTP CAT6 دارای کیستون

۱۴۰۰-۰۴-۱۰

هدایت کننده کابل