بست پارچه ای، یکی از محصولات “تجهیزات شبکه هرتز” میباشد.این ابزار در سالهای گذشته در نصب، آرایش و مرتب سازی تجهیزات مرکز داده، شبکه و برق مورد توجه فراوانی در دنیا قرار گرفته است.
بست پارچه ای هرتز، ابزاری است برای مرتب کردن و آرایش کابل ها و تجهیزات.
بست پارچه ای، منظم کننده کابل های کامپیوتر و شبکه میباشد.
این بست پارچه ای نواری است که در دو طرف خود دارای پوسته های نرمی بوده که بصورت نری و مادگی به یکدیگر میچسبند و با دارا بودن اتصال مناسب پس از چسبیدن، کابل ها و تجهیزات را بصورت مناسبی در کنار یکدیگر نگه میدارند.
بات پارچه ای هرتز، با توجه به عرض مناسب باعث میشود که در محل نگهداشتن کابل ها، کشش ایجاد شده در یک سطح ۱.۱ الی ۲ سانتی متری توزیع شده و از هرگونه آسیب و له شدگی نقطه ای کابل ها جلوگیری نماید.
جنس بست های پارچه ای به گونه ای است که امکان استفاده مجدد از آنها وجود دارد و در صورت نیاز میتوانید قطعات استفاده شده را از یکدیگر جدا نموده و مجددا مورد استفاده قرار دهید.
با توجه به طراحی و جنس انتخاب شده برای بست های پارچه ای هرتز، گیره ها و پرز های ریز دو طرف بست، کاملا لطیف بوده و برای استفاده در کابل کشی برق و شبکه مناسب و ایمن میباشند.