۱۴۰۲-۰۴-۱۲

پایش و کنترل اتاق سرور NX-WIO

۱۴۰۲-۰۴-۱۲

پاور ماژول هوشمند NX-PDU-8-1

۱۴۰۲-۰۴-۱۲

پایش و کنترل اتاق سرور HZ-DCIM-1

۱۴۰۲-۰۴-۱۱

بست پارچه ای کمربندی ۱۱میل

۱۴۰۲-۰۴-۱۱

رک دیواری با عمق قابل تنظیم

۱۴۰۲-۰۴-۱۱

رک دیواری عمودی۴ یونیت

۱۴۰۲-۰۴-۱۱

بلنک پنل چهار یونیت

۱۴۰۲-۰۴-۱۰

بلنک پنل دو یونیت

۱۴۰۲-۰۴-۱۰

بلنک پنل یک یونیت