۱۴۰۰-۰۵-۲۶

بست پارچه ای ۲۰ میل

۱۴۰۰-۰۵-۲۶

بست پارچه ای ۱۱میل

۱۴۰۰-۰۵-۲۳

بلنک پنل

۱۴۰۰-۰۵-۲۳

سینی ثابت یکطرفه

۱۴۰۰-۰۵-۲۳

سینی ثابت دو طرفه

۱۴۰۰-۰۵-۲۳

پچ پنل فیبر نوری ساده

۱۴۰۰-۰۵-۲۳

پچ پنل فیبر نوری ماژولار

۱۴۰۰-۰۵-۲۳

پچ پنل مسی ساده

۱۴۰۰-۰۵-۲۳

پچ پنل مسی با ماژول پلاستیکی

۱۴۰۰-۰۵-۲۳

پچ پنل مسی UTP CAT6 دارای کیستون

۱۴۰۰-۰۵-۲۳

سینی رک

۱۴۰۰-۰۵-۲۳

تجهیزات و متعلقات رک

۱۴۰۰-۰۵-۲۰

بست کابل

۱۴۰۰-۰۵-۱۹

شانه کابل

ابزار آرایش کابل (شانه کابل) برای مرتب سازی و سازمان دهی کابل ها در مسیر کابل کشی مورد استفاده قرار می گیرد.